Vad är W. Empowerment?

Föreningen för självledarskap och entreprenörskap

W.Empowerment är en förening som verkar för att främja kvinnligt självledarskap och entreprenörskap genom möten och nätverkande. Vi träffas fyra gånger per år för att utbyta erfarenheter och utbilda varandra inom dessa två områden. Genom möten med spännande personer identifierar, skapar och tar vi till vara på möjligheter.

För oss är självledarskap och entreprenörskap tätt sammanlänkade begrepp. Självledarskap innebär att forma sitt eget liv utifrån sina värderingar och vi anser att det är en förutsättning för att en individ ska finna mening och lycka i livet. Entreprenörskap innebär att genom sin inre kompass våga vara innovativ och ta risker. Ett samhälle genomsyrat av självledarskap och entreprenörskap där varje individ ansvarar för sin egen lycka skapar meningsfullhet och engagemang.

Nästa event: 15 maj

Medlemskap

Vill du vara med i ett spännande nätverk och lära dig mer om självledarskap och entreprenörskap?

Fyll i fälten nedan om du vill bli medlem så återkommer vi till dig

 

Events

Medlemsträffar som skapar inspiration och diskussion

Vi håller medlemsträffar fyra gånger om året. På träffarna bjuder vi in inspirerande gästföreläsare, gör övningar, samt diskuterar självledarskap och entreprenörskap under avslappnade former.

Nyfiken på nästa event?
Hör av dig till oss så berättar vi mer

Samarbeta med oss

Vi samarbetar gärna med andra föreningar och organisationer


Vi är öppna för alla förslag om hur vi kan utveckla vår förening. Har du synpunkter, vill samarbeta med oss eller komma och föreläsa på en av våra träffar?

Kontakta oss